Wąż we śnie ma mocno symboliczny charakter. Wąż jest jednym z najbardziej zagadkowych zwierząt, bardzo często pojawiającym się zarówno w literaturze jak i snach. Symbolizuje zarówno pokusy, jak i niezależność, skrytość oraz zaborczość.

Sen o wężu, z którym wydaje Ci się, że rozmawiasz, bądź z którym masz we śnie jakiś kontakt, najprawdopodobniej oznacza to nieuświadomione pokusy, które przeżywasz na poziomie podświadomości. Zastanów się czy ostatnimi czasy nie przeżywałeś niewyjaśnionej chęci posiadania jakiegoś przedmiotu lub osoby. Sen o wężu, z którym nawiązuje się kontakt są zazwyczaj projekcją pożądania posiadania zarówno przedmiotów jak i ludzi.

Jeśli wąż we śnie pozostaje w bezpiecznej odległości lub czasem znika z pola widzenia oznacza to, że jesteś skrytą osobą nie lubiącą dzielić się ze swoimi problemami z innymi ludźmi. Takie osoby uważają się również za niezależne i samowystarczalne. Sen o wężu może być zarówno wyparciem tych cech osobowości jak i przejawem lęku o zachowanie własnej niezależności wobec innych osób.

Węże są jedynymi gadami, które potrafią pożreć zwierzęta większe od nich samych, w dodatku połykają je zazwyczaj w całości! Jeśli więc śni Ci się duża ilość węży, symbolizuje to zaborczość wobec innych ludzi. Sny te obrazują Twoją niezdolność do ustępowania innym ludziom, oraz skłonności do zabierania im czasu. Zaborczość symbolizowana w snach o wężach przejawia się również w nieuczciwym zabieganiu o uczucia innych. ignorowania ich potrzeb oraz brakiem własnych pozytywnych uczuć względem swoich najbliższych. Wymienione cechy tworzą razem tzw. osobowość psychotyczną i stanowią wyraźny sygnał ku zmianie postrzeganej rzeczywistości, szczególnie relacji z osobami zarówno tymi najbliższymi jak i dalszymi.

Wąż we śnie symbolem grzechu?

Wąż we śnie to również symbol grzechu. Wszystkim znana jest historia grzechu pierworodnego popełnionego przez Ewę i Adama. Sen o wężu może być więc przejawem trapiących wyrzutów sumienia lub też skłonności do czynienia zła. Ta ostatnia interpretacja dotyczy w szczególności osób skłonnych popełniać nieakceptowane społecznie czyny w skrytości, czerpiąc jednocześnie z nich satysfakcję.