Okno we śnie jest symbolem szerokiego, obiektywnego i pełnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Okno we śnie może oznaczać potrzebę „wyjścia z siebie” i spojrzenia na swoją osobę i swoje działanie z boku, w chłodny, obiektywny sposób.

Co oznaczają sny o oknie?

Sen o oknie pojawia się często u osób wykształconych, które nauczone w toku edukacji racjonalnego sposobu rozwiązywania problemów, chcą również w podobny sposób rozwiązać swoje problemy osobiste lub zrozumieć dotychczasowy przebieg swojego życia.

Okno we śnie jest również symbolem ucieczki. Sen o otwartym oknie, za którym znajduje się szerokie, puste i piękne pole jest domeną osób czujących „ciasnotę” dotychczasowego życia, chcących wyrwać się z dotychczas prowadzonego stylu życia, który postrzegają jako więzienie. Są to zazwyczaj osoby, których potrzeby samorealizacji są nie są zaspokajane w satysfakcjonujący ich sposób.

Sen, w którym widziałeś zamknięte okno, interpretowany jest jako symbol porzucenia. Taki sen może informować, że nadmierna nieufność wobec ludzi może doprowadzić człowieka do samotności. Również taki sen może sygnalizować, że zaczyna się niekorzystny czas, a niektóre możliwości zostaną ograniczone dla śniącego.

Inna symbolika okien w marzeniach sennych

Otwarte okno we śnie symbolizuje gotowość osoby do nowego związku lub kolejnego etapu życia. Taki sen również może zmotywować śniącego do podjęcia decydującego działania. Tym samym pokazując, że możliwość realizacji jego planów jest otwarta.

Jeśli patrzyłeś przez szybę okna we śnie, to w prawdziwym życiu będziesz otoczony przez kochających ludzi. Sens snu, w którym zaglądasz przez okno do cudzego domu (lub mieszkania), zależy od tego, co śniący widzi w tych oknach. Widzenie czegoś dobrego, oznacza sukces w biznesie, a zły – przyszłe niepowodzenia.

Jeśli widok z okna we śnie jest szarym i ponurym obrazem, to w najbliższej przyszłości nie będzie żadnych drastycznych zmian, wszystko pozostanie takie samo – ta sama codzienna rutyna. Piękny widok z okna we śnie symbolizuje wielkie i pozytywne zmiany w życiu śniącego. Może wiązać się to ze zmianą miejsca pracy lub zamieszkania.