Atłas we śnie znaczenie snu | Sennik Online

Atłas we śnie to dobry Znak dla kochanków, zwiastuje spełnienie seksualnie oraz pełne porozumienie emocjonalne i cielesne. Sen o atłasie  to seria obrazów, wyobrażeń, emocji i doznań, które pojawiają się mimowolnie w umyśle podczas pewnych etapów snu. Treść i cel snów  o takim znaczeniu nie są w pełni zrozumiałe, choć w ciągu całej historii były one przedmiotem zainteresowania.

Przeciętna osoba ma od trzech do pięciu snów w ciągu nocy, a niektórzy mogą mieć ich nawet siedem, jednak większość snów jest natychmiast lub szybko zapominana. W miarę upływu nocy sny stają się coraz dłuższe. Podczas pełnego ośmiogodzinnego snu nocnego większość snów występuje w typowych dwóch godzinach REM.

Sny pojawiają się w fazie REM snu
Przeciętny człowiek ma 3-5 snów na noc
Większość snów jest zapominana

Sny są postrzegane jako połączenie z nieświadomym umysłem. Opisywano je jako próby przed prawdziwym życiem, okazje do spełniania życzeń i formę nocnej terapii. Wszystkie kultury mają opowieści o snach, które są interpretowane na wiele sposobów.

Niektórzy ludzie twierdzą, że doświadczyli świadomego śnienia (lucid dreaming), czyli stanu świadomości, w którym śniący jest świadomy, że śni i może kontrolować treść snu.

Większość snów obejmuje ruch, ale niektórzy doświadczają snów bez żadnych elementów wizualnych. Sny mogą przedstawiać ludzi i miejsca, które śniący zna lub widział wcześniej (tzw. „dzienne pozostałości”) lub mogą być całkowicie sfabrykowane („fantazja”).

Interpretacja snów jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno w społeczeństwach zachodnich, jak i wschodnich. Niektórzy uważają, że sny są sposobem na dotarcie do nieświadomości zbiorowej, inni zaś, że są sposobem na przetwarzanie informacji pochodzących ze świadomego umysłu.

Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, uważał, że sny są sposobem dostępu do nieświadomego umysłu i że często mają charakter symboliczny. Freud uważał, że treść snów jest często związana z tłumionymi pragnieniami lub życzeniami.

Carl Jung, współczesny Freudowi, uważał, że sny są sposobem na połączenie świadomego i nieświadomego umysłu. Uważał również, że treść snów ma często charakter symboliczny.

Interpretacja snów jest procesem złożonym i często subiektywnym. Istnieje wiele różnych podejść do interpretacji snów i żadne z nich nie jest uważane za właściwe.

Niektórzy ludzie wierzą, że sny są sposobem na spełnienie życzeń lub pragnień. Inni uważają, że sny są sposobem na przetwarzanie informacji pochodzących ze świadomego umysłu. Jeszcze inni uważają, że sny są sposobem na dotarcie do zbiorowej nieświadomości.

Jakkolwiek by nie było, sny są fascynującym tematem i można się o nich wiele dowiedzieć.