Sen o areszcie jest bardzo silnie powiązany z poczuciem niemożności wydostania się z niewygodnej sytuacji życiowej. Osoby, którym śni się, że przebywają w areszcie bardzo często są uwikłane w sytuacje bez wyjścia. Być może znajdują się w toksycznym związku lub są uwiązane do jednego miejsca pracy i nie widzą sposobu na to aby poprawić swoją sytuację.

Sen o areszcie jako pozytywny znak

Paradoksalnie sen o areszcie jest pozytywnym snem o tyle, że wiąże się on z uświadomieniem problemu i potrzeby zmiany. Dla śniącego może on zapowiadać przypływ energii, który pomoże mu przezwyciężyć przeszkody (głównie własne lęki), podjąć działanie i przezwyciężyć bariery, które ograniczają jego poczucie wolności.

Jeśli śniłeś o tym, że zostałeś aresztowany, to taki sen może oznaczać, że wkrótce otrzymasz wiadomość z dobrą nowiną. Aresztowanie znanej osoby gwarantuje pomoc i wsparcie krewnych.

Jeśli osoba stawia opór policji podczas aresztowania – Twoje przedsiębiorstwo zostanie zwieńczone wielkim sukcesem. Jeśli osobiście aresztowałeś męża, syna lub innego bliskiego krewnego – będziesz w stanie znaleźć wspólny język z tą osobą w rzeczywistości.

Próbując zrozumieć znaczenie snu o aresztowaniu, należy zastanowić się, kogo w tym śnie widziałeś. Na przykład jeśli zobaczyłeś kobietę, której aresztowano męża, to może być to zapowiedzią na zbliżające się problemy.

Inne popularne sny o areszcie i ich znaczenie

Jeśli śniłeś o aresztowaniu swojej ukochanej drugiej połówki, może być to sugestią, że świadomie bądź podświadomie boisz się, że najbliższa Ci osoba ma romans.

Śnisz, że sam pracujesz w policji i udało Ci się zatrzymać bandytę? To bardzo dobry znak! W rzeczywistości będziesz w stanie wygrać na własnych warunkach i uda Ci się kogoś sobie podporządkować.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce, w którym miało miejsce zatrzymanie. Jeśli aresztowanie Twojego krewnego nastąpiło we własnym domu, przygotuj się na niespodzianki. Jeśli zatrzymanie nieznajomego miało miejsce na ulicy – Twoje obawy i lęki mogą uniemożliwiać w uzyskaniu spokojnego snu.

Zatrzymanie miało miejsce w zatłoczonym miejscu, a Ty byłeś więźniem? W rzeczywistości możesz uwolnić się od swoich lęków i zyskać całkowitą wolność.