Czas we śnie może być bardzo różnie przedstawiany. W psychologii wyróżnić można kilka teorii opisujących zachowanie człowieka przez pryzmat postrzegania przez niego czasu. We śnie jednak, Czas pojawia się albo w symbolu zegarów, albo w poczuciu upływającego szybko czasu.

Sen o upływającym czasie – co oznacza?

Po pierwsze, wizje o czasie przedstawionym w symbolu zegara śnią osoby o „czasowym podejściu do życia”. Termin ten odnosi się do osób żyjących z zegarkiem na ręku. Bardzo przestrzegających punktualności i robienia wszystko na zaplanowany przez siebie moment. Są to osoby dokładnie planujące każdy dzień, mające każdą godzinę wolnego czasu drobiazgowo zaplanowaną. Doświadczane przez nich sny są wyparciem ich lęków lub frustracji związanych z niewywiązaniem się z zaplanowanych przez siebie obowiązków.

Czas we śnie jest również symbolem przemijania, a poczucia szybko upływającego we śnie czasu mogą doświadczać osoby przechodzące lub zbliżające się do kryzysu wieku średniego. Kryzys ten związany jest z poczuciem niepewności, czy dana jednostka wywiązuje się ze swoich życiowych ról – roli męża/ żony, rodzica, pracownika. Kryzys ten jest też związany z często przejawiającą się chęcią dokonania zmiany w swoim życiu, jednak owo poczucie nie zostaje skonkretyzowane jakiej części owa Zmiana miałaby dotyczyć.

Co jeszcze może symbolizować czas w Twoich snach?

Czas we śnie może się rozciągnąć lub nagle zatrzymać, co powoduje, że wciąż przeżywasz te same wydarzenia. Jeśli śniłeś o tym, że dana osoba jedzie szybkim transportem, spiesząc się, by nadrobić zaległości, jest to ostrzeżenie: w rzeczywistości będziesz musiał bardzo szybko reagować na to, co się dzieje – a wtedy niepowodzenia zakończą się sukcesem.

Jak interpretować poszczególne marzenia senne?

Interpretowanie snów na temat czasu jest dosyć złożonym zadaniem. Jeden sen może trwać 20 minut; drugi – może być rozciągnięty przez lata, trzeci – nie ma wyraźnego powiązania z konkretnym momentem. Najprostszym sposobem zrozumienia, w jaki sposób upływa czas we śnie, to nie analizowanie snu w sposób chronologiczny, tylko chronologicznie dla Twoje życia. Na przykład, jeśli zegar na dłoni pokazuje 8:18, wtedy te liczby mogą być specjalną datą lub dwoma wiekami, odpowiednio, 8 i 18 lat. Jest to ważne w kontekście interpretacji snu.