Czas we śnie może być bardzo różnie przedstawiany. W psychologii wyróżnić można kilka teorii opisujących zachowanie człowieka przez pryzmat postrzegania przez niego czasu. We śnie jednak, Czas pojawia się albo w symbolu zegarów, albo w poczuciu upływającego szybko czasu.

Symbolika czasu a marzenia senne

Po pierwsze, wizje o czasie przedstawionym w symbolu zegara śnią osoby o „czasowym podejściu do życia”. Termin ten odnosi się do osób żyjących z zegarkiem na ręku, bardzo przestrzegających punktualności i robienia wszystko na zaplanowany przez siebie moment. Są to osoby dokładnie planujące każdy dzień, mające każdą godzinę wolnego czasu drobiazgowo zaplanowaną. Doświadczane przez nich sny są wyparciem ich lęków lub frustracji związanych z niewywiązaniem się z zaplanowanych przez siebie obowiązków.

Osoby, które wszystko szczegółowo planują często zbyt wiele od siebie oczekują. Częstym błędem jest również brak zaplanowania czasu na rozrywkę. Często planujemy konkretnie tygodnie z wyprzedzeniem, w euforii, że tyle rzeczy nam się uda zrobić itd. Dla tych, którym udaje się przez większość czasu trzymać planu brawo. Dla tych, którym wychodzi trochę gorzej – nic się nie stało. Pamiętaj, że jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego. Nie wiemy co będzie dziać się z nami jutro, jaki będziemy mieć humor oraz czy będzie nam się chciało pracować lub wykonywać inne zaplanowane czynności. Jeśli zatem nie wiemy co będzie jutro, skąd mamy wiedzieć co będzie za kilka dni/tygodni. 🙂 Planuj tak żeby mieć czas na odpoczynek. Wypoczęty zrobisz więcej 🙂

Co jeszcze oznacza upływ czasu w śnie – sennik

Czas we śnie jest również symbolem przemijania, a poczucia szybko upływającego we śnie czasu mogą doświadczać osoby przechodzące lub zbliżające się do kryzysu wieku średniego. Kryzys ten związany jest z poczuciem niepewności, czy dana jednostka wywiązuje się ze swoich życiowych ról – roli męża/ żony, rodzica, pracownika. Kryzys ten jest też związany z często przejawiającą się chęcią dokonania zmiany w swoim życiu, jednak owo poczucie nie zostaje skonkretyzowane jakiej części owa Zmiana miałaby dotyczyć.