Kochać się w windzie ew własnej firmie – jest to przestroga przed braniem na siebie obowiązków, zadań, których nie będą mogli zrealizować